Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Artist Ryan rmMale/Indonesia Recent Activity
Deviant for 8 Years
Needs Core Membership
Statistics 38 Deviations 3 Comments 256 Pageviews
×

Newest Deviations

my Oriiginal artwork

Favourites

Watchers

No watchers yet.

Activity


deviantID

exeyzra's Profile Picture
exeyzra
Ryan rm
Artist
Indonesia
Favourite genre of music: britpop
Favourite style of art: abstract
Operating System: xp
Favourite cartoon character: donald duck
Interests
may his lips = hi heart

Teuing ah poek
Ku ongkos ge geus moal katutup
Ku tanaga moal katanagaan
Ku otak moal kaotakan
Ku duit moal kabayar

Teuing ah poek
Naha asa kieu-kieu teuing batur ka aing
Abong-abong bageur dewek ditijek
keun we lah aing moal ngagugu napsu
ayeuna aing peurih ngke pasti aing nu seuri

Teuing ah poek
hiji hal nu pasti
nyaeta saenggeus kesulitan pasti datang kemudahan
jug sia nyaleungseurikeun ka aing ayeuna
dagoan moal lila deui sia nu caleurik

AdCast - Ads from the Community

Comments


:iconexeyzra:
exeyzra Featured By Owner Nov 14, 2012
heaven knows im miserable now

deviantART muro drawing Comment Drawing
Reply
Add a Comment: